Müügitingimused

Müügitingimuste kehtivus

 1. Müügitingimused kehtivad saunawood.ee veebipoest ostja (edaspidi Tarbija) ja ettevõtja SAUNAWOOD OÜ (edaspidi saunawood.ee) vahel kaupade ja teenuste ostmisel.
 2. Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad saunawood.ee veebipoest toodete ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad võlaõigusseadus, tarbijakaitseseadus ja teised õigusaktid.
 3. Veebipood saunawood.ee jätab endale õiguse teha müügitingimustes muudatusi. Nimetatud muudatusi kajastatakse veebilehel saunawood.ee.

Hinnainfo

 1. Kõik veebipoes saunawood.ee toodud hinnad sisaldavad käibemaksu 20%.
 2. Veebipood saunawood.ee jätab endale õiguse teha müügihindades muudatusi, mis kajastatakse veebilehel saunawood.ee.
 3. Hind ei sisalda transporti, kui ei ole märgitud teisiti. Klient võib kaubale ise järele minna või tellida transpordi saunawood.ee vahendusel. saunawood.ee ei paku transporditeenust vaid on transporditeenuse vahendaja, seetõttu kauba tagastamisel transpordi maksumust kliendile ei hüvitata.
 4. saunawood.ee ei paku ise teenustöid (erinevate toodete paigaldust) vaid on teenuse vahendaja, seetõttu tööde kvaliteedi eest vastutab töid teostanud ettevõte.

Tellimuse vormistamine

 1. Lisage soovitud tooted ostukorvi.
 2. Tellimuse vormistamiseks vajutage kõigepealt ostukorvis lingile „Vormista tellimusˮ.
 3. Järgnevalt tehke valik, kas soovite tellimuse sooritada ühekordselt (külalisena) või püsikliendina.
 4. Tellimuse vormistamise lehel täitke nõutud andmeväljad, valige teile sobiv toodete kohaletoimetamise viis ja vajutage lingile „Kinnita tellimusˮ. Seejärel saadetakse teie e-mailile arve või pakkumine.
 5. Täitke andmete ja tellimuse kinnitamise leheküljel olevad lahtrid tähelepanelikult, sest esitatud informatsiooni täpsusest ja õigsusest sõltub Teie ostetud toodete kiire ja tõrgeteta kohaletoimetamine ning hilisem vaidluste ja pretensioonide lahendamine.
 6. Veebipoes sooritatud tellimusi käsitletakse E−R 8.00−17.00.

Müügilepingu jõustumine

 1. Kauba müügilepinguga kohustub veebipood saunawood.ee andma Tarbijale üle olemasoleva, valmistatava või veebipood saunawood.ee poolt tulevikus omandatava Kauba ning tegema võimalikuks omandi ülemineku Tarbijale, Tarbija aga kohustub veebipood saunawood.ee-le tasuma Kauba eest esitatud arvel näidatud summa ja võtma Kauba vastu.
 2. Tellimused, mille eest ei ole tasutud, annulleeritakse 7 päeva möödudes alates tellimuse vormistamisest.
 3. Müügileping jõustub pärast Tarbija tehtud makse laekumist SAUNAWOOD OÜ pangakontole.

Kauba vatuvõtmine

 1. Teile saabunud kaup on vaja enne vatuvõtmist üle kontrollida.
 2. Kui avastate kaubal vigastusi, tuleb juba enne kauba mahalaadimist võimalusel teha viga saanud kaubast pildid ja kirjuta loetavalt transpordi saatelehele märkus kahju kohta.

Kohaletoimetamine

 1. Pärast müügilepingu jõustumist komplekteerib veebipood saunawood.ee tellimuse ning annab selle kohaletoimetamiseks üle ettevõtte logistikapartneritele, kui klient on tellinud transporditeenuse saunawood.ee vahendusel.
 2. Kauba kohaletoimetamiseks tuleb tellimuse vormistamisel esitada tõele vastavad ning kehtivad andmed.
 3. Veebipood saunawood.ee ei vastuta kauba kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kaup on logistikapartneritele üle antud õigel ajal, kuid kohaletoimetamise viibimine on tingitud asjaoludest, mida veebipood saunawood.ee ei saanud mõjutada ega ette näha.
 4. NB! Kui programm pakub “TASUTA TRANSPORT”, siis kaup tuuakse kohale tasuta, kauba tagasisaatmine või kordustranspordi tellimine on tasuline!

Vääramatu jõud

 1. Veebipood saunawood.ee ei vastuta Tellijale tekitatud kahjude või kauba kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või kauba kohaletoimetamise viibimine on tingitud asjaoludest, mida veebipood saunawood.ee ei saanud mõjutada või ette näha.

Isikuandmete töötlemine

 1. Tarbija annab veebipoes andmeid sisestades ning vastava kinnitusega õiguse koguda ja töödelda Tarbija isikuandmeid (nimi, kontakttelefon, paki kättetoimetamise ja/või kodune aadress, e-postiaadress) ning edastada logistikapartnerile isikuandmeid kauba kohaletoimetamiseks.
 2. Veebipoel saunawood.ee on õigus kasutada Tarbija elu- või asukoha aadressi reklaami- ja muu informatsiooni edastamiseks Tarbijale.
 3. Tarbijal on igal ajal õigus keelata oma isikuandmete kogumine ning kasutamine, välja arvatud juhul, kui see on vajalik lepingust tuleneva nõude sissenõudmiseks või kauba kohaletoimetamiseks.
 4. Elektrooniliste isikuandmete kasutamine otsepostituseks toimub ainult siis, kui Tarbija on selle jaoks andnud eraldi nõusoleku veebilehel saunawood.ee
 5. Krüpteeritud andmeside pankadega ostude eest tasumisel tagab Tarbija personaalsete pangatunnuste turvalisuse ja neile puudub ka Veebipoel ligipääs.

Tarbija õigus Müügitehingust taganemine, kauba tagastamine ning pretensioonide esitamine

 1.  Kliendil on õigus taganeda e-tellimiskeskkonnas vormistatud tellimusest.
 2. Tellimusest taganemiseks ja/või kauba tagastamiseks palume ostjal võtta ühendust teda teenindanud saunawood.ee töötajaga
 3. Kauba tagastamisega seotud otsesed kulud tuleb katta ostjal.
 4. Kliendil on e-tellimiskeskkonnast tellitud kaubaga õigus tutvuda viisil, mis võimaldab tutvuda asja olemuse, omaduste ja toimimisega.
 5.  Saunawood oü ei vastuta kauba puuduste eest, mis on tekkinud kauba mittenõuetekohase või mittesihipärase kasutamise, ladustamise, hoidmise või paigaldamise tõttu. Samuti ei vastuta Saunawood oü kauba väärkasutamisest tekkinud muude kahjude eest ning kauba normaalse füüsilise kulumise eest tavalise kasutamise korral.
 6.  Tagastatud kaup peab olema puudusteta, täiskomplektne, originaalpakendis ning kasutamata.
 7.  Kui kaup on ostetud kampaania korras, kus kaubaga koos on lisatud veel mõni toode, peab ostja tagastama kogu komplekti.
 8.  Kui tagastatav kaup ja/või selle pakend on halvenenud asjaolude tõttu, mille eest vastutab ostja, on SAUNAWOOD OÜ õigus tasaarveldada toote väärtuse vähenemine ostja poolt toote eest tasutud ning ostjale tagastamisele kuuluvast summast. Tasaarveldamine kajastatakse Saunawood poolt väljastatud kreeditarvel.

 Klient ei saa tagastada ja talle ei kompenseerita:

 1.  tooteid, mis ei kuulu pärast pakendi avamist tagastamisele hügieenilistel põhjustel;
 2.  juba osutatud teenuseid (järkamine, transport jne.);
 3.  tooteid, mis on on valmistatud spetsiaalselt kliendi isiklikke vajadusi arvestades või ostja poolt esitatud tingimuste kohaselt;
 4.  Kaubal puuduse ilmnemisel palume teavitada sellest Bastuträd OÜ ning lõpetada koheselt kauba kasutamine. Toodete puudustega seotud pretensioonid tuleb esitada kirjalikult e-posti aadressile tellimused@saunawood.ee. Kõik pretensioonid vaadatakse läbi ning ostjaga  võetakse ühendust esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 15 päeva jooksul alates pretensiooni kättesaamisest.

Tarbija võib pöörduda tarbijakaebuste komisjoni poole

 1. Kui Veebipood on keeldunud Tarbija kaebust lahendamast või Tarbija ei ole nõus Veebipoe pakutud lahendusega ja leiab, et on rikutud tema õigusi või kahjustatud tema huve, võib Tarbija esitada kaebuse tarbijakaebuste komisjonile Tarbijakaitseameti kaudu või kohtule. Tarbija võib esitada kaebuse ise või esindaja kaudu. Tarbijakaitse komisjoni andmed on toodud Tarbijakaitseameti kodulehel , Euroopa Liidu liikmesriikides tekkivate probleemide lahendamiseks pöörduda Euroopa Liidu tarbijate Nõustamiskeskusse .